Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 37 - 37 37
16/02 kl 01 36 35 35 34
16/02 kl 02 44 44 44 43
16/02 kl 03 63 61 61 61
16/02 kl 04 85 82 82 82
16/02 kl 05 104 103 103 102
16/02 kl 06 117 117 117 117
16/02 kl 07 122 120 120 120
16/02 kl 08 114 116 116 115
16/02 kl 09 97 98 98 98
16/02 kl 10 76 80 80 81
16/02 kl 11 57 61 61 62
16/02 kl 12 46 48 48 49
16/02 kl 13 44 49 49 48
16/02 kl 14 52 51 51 52
16/02 kl 15 69 69 69 69
16/02 kl 16 89 87 87 87
16/02 kl 17 108 108 107 109
16/02 kl 18 121 125 124 125
16/02 kl 19 130 130 129 132
16/02 kl 20 128 132 132 132
16/02 kl 21 117 118 118 119
16/02 kl 22 101 103 103 104
16/02 kl 23 81 81 81 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 131 122 126 132
Max. fra modell: 15/02 12 132 132 123 123 130
Max. fra modell: 15/02 00 132 132 123 122 114
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm