Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -8 -8 -8 -7
16/02 kl 02 -12 -6 -7 -7
16/02 kl 03 -10 -3 -8 -6
16/02 kl 04 -12 -6 -8 -5
16/02 kl 05 -9 -4 -7 -6
16/02 kl 06 -8 -3 -7 -7
16/02 kl 07 -11 -6 -8 -6
16/02 kl 08 -9 -2 -5 -7
16/02 kl 09 -12 -7 -8 -9
16/02 kl 10 -7 -3 -7 -11
16/02 kl 11 -9 -4 -7 -11
16/02 kl 12 -8 -3 -7 -9
16/02 kl 13 -6 -1 -2 -7
16/02 kl 14 -11 -4 -7 -6
16/02 kl 15 -7 0 -4 -4
16/02 kl 16 -11 -6 -6 -4
16/02 kl 17 -8 -2 -5 -5
16/02 kl 18 -9 -5 -4 -8
16/02 kl 19 -8 -5 -7 -7
16/02 kl 20 -5 0 -2 -6
16/02 kl 21 -9 -3 -5 -6
16/02 kl 22 -4 1 -1 -3
16/02 kl 23 -10 -4 -2 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 7 4 3 2
Laveste værets virkning -8 -4 -2 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm