Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 106 1 107 110
19/02 kl 01 92 2 94 96
19/02 kl 02 77 1 78 81
19/02 kl 03 65 3 68 71
19/02 kl 04 58 1 59 62
19/02 kl 05 59 1 60 65
19/02 kl 06 67 1 68 72
19/02 kl 07 81 1 82 87
19/02 kl 08 97 1 98 103
19/02 kl 09 111 1 112 119
19/02 kl 10 121 1 122 128
19/02 kl 11 124 2 126 131
19/02 kl 12 119 2 121 126
19/02 kl 13 107 2 109 115
19/02 kl 14 92 1 93 98
19/02 kl 15 77 2 79 82
19/02 kl 16 66 1 67 70
19/02 kl 17 61 1 62 64
19/02 kl 18 63 0 63 66
19/02 kl 19 73 -1 72 75
19/02 kl 20 88 -1 87 90
19/02 kl 21 103 -1 102 106
19/02 kl 22 115 0 115 119
19/02 kl 23 121 -1 120 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 131 122 126 132
Laveste vannstand 35 48 62 59 53
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm