Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 101 112 107 110
19/02 kl 01 88 99 94 96
19/02 kl 02 71 83 78 81
19/02 kl 03 58 72 68 71
19/02 kl 04 51 66 59 62
19/02 kl 05 50 66 60 65
19/02 kl 06 59 74 68 72
19/02 kl 07 72 90 82 87
19/02 kl 08 88 104 98 103
19/02 kl 09 102 119 112 119
19/02 kl 10 111 130 122 128
19/02 kl 11 115 134 126 131
19/02 kl 12 109 131 121 126
19/02 kl 13 97 120 109 115
19/02 kl 14 81 106 93 98
19/02 kl 15 66 90 79 82
19/02 kl 16 55 78 67 70
19/02 kl 17 49 74 62 64
19/02 kl 18 51 75 63 66
19/02 kl 19 61 86 72 75
19/02 kl 20 75 101 87 90
19/02 kl 21 92 119 102 106
19/02 kl 22 103 131 115 119
19/02 kl 23 109 138 120 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 135 128 138 148
Laveste vannstand 35 44 58 49 39
Avvik gult nivå -62 -61 -68 -58 -48
Avvik orange nivå -73 -72 -79 -69 -59
Avvik rødt nivå -81 -80 -87 -77 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm