Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 110 107 106 108
19/02 kl 01 96 94 93 94
19/02 kl 02 81 78 76 77
19/02 kl 03 71 68 66 66
19/02 kl 04 62 59 57 58
19/02 kl 05 65 60 57 58
19/02 kl 06 72 68 66 65
19/02 kl 07 87 82 79 80
19/02 kl 08 103 98 96 96
19/02 kl 09 119 112 109 109
19/02 kl 10 128 122 120 120
19/02 kl 11 131 126 123 122
19/02 kl 12 126 121 118 118
19/02 kl 13 115 109 107 104
19/02 kl 14 98 93 91 89
19/02 kl 15 82 79 77 73
19/02 kl 16 70 67 64 61
19/02 kl 17 64 62 60 57
19/02 kl 18 66 63 62 58
19/02 kl 19 75 72 71 67
19/02 kl 20 90 87 87 82
19/02 kl 21 106 102 101 97
19/02 kl 22 119 115 114 111
19/02 kl 23 126 120 119 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 131 122 126 132
Max. fra modell: 15/02 12 132 132 123 123 130
Max. fra modell: 15/02 00 132 132 123 122 114
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm