Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -5 6 1 4
19/02 kl 01 -4 7 2 4
19/02 kl 02 -6 6 1 4
19/02 kl 03 -7 7 3 6
19/02 kl 04 -7 8 1 4
19/02 kl 05 -9 7 1 6
19/02 kl 06 -8 7 1 5
19/02 kl 07 -9 9 1 6
19/02 kl 08 -9 7 1 6
19/02 kl 09 -9 8 1 8
19/02 kl 10 -10 9 1 7
19/02 kl 11 -9 10 2 7
19/02 kl 12 -10 12 2 7
19/02 kl 13 -10 13 2 8
19/02 kl 14 -11 14 1 6
19/02 kl 15 -11 13 2 5
19/02 kl 16 -11 12 1 4
19/02 kl 17 -12 13 1 3
19/02 kl 18 -12 12 0 3
19/02 kl 19 -12 13 -1 2
19/02 kl 20 -13 13 -1 2
19/02 kl 21 -11 16 -1 3
19/02 kl 22 -12 16 0 4
19/02 kl 23 -12 17 -1 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 7 4 3 2
Laveste værets virkning -8 -4 -2 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm