Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 106 135 119 123
20/02 kl 01 98 127 110 115
20/02 kl 02 83 112 94 97
20/02 kl 03 66 94 78 80
20/02 kl 04 52 81 64 67
20/02 kl 05 42 70 55 59
20/02 kl 06 44 72 56 59
20/02 kl 07 53 81 64 69
20/02 kl 08 69 96 80 83
20/02 kl 09 90 116 100 102
20/02 kl 10 107 131 116 121
20/02 kl 11 120 145 130 132
20/02 kl 12 123 148 132 136
20/02 kl 13 116 142 126 128
20/02 kl 14 103 128 112 116
20/02 kl 15 82 107 94 97
20/02 kl 16 62 88 74 78
20/02 kl 17 46 72 58 64
20/02 kl 18 39 64 53 58
20/02 kl 19 42 66 56 61
20/02 kl 20 54 78 69 75
20/02 kl 21 72 94 84 92
20/02 kl 22 90 112 105 112
20/02 kl 23 107 127 120 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 135 128 138 148
Laveste vannstand 35 44 58 49 39
Avvik gult nivå -62 -61 -68 -58 -48
Avvik orange nivå -73 -72 -79 -69 -59
Avvik rødt nivå -81 -80 -87 -77 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm