Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 123 119 116 114
20/02 kl 01 115 110 108 105
20/02 kl 02 97 94 91 -
20/02 kl 03 80 78 76 -
20/02 kl 04 67 64 61 -
20/02 kl 05 59 55 52 -
20/02 kl 06 59 56 54 -
20/02 kl 07 69 64 61 -
20/02 kl 08 83 80 79 -
20/02 kl 09 102 100 97 -
20/02 kl 10 121 116 115 -
20/02 kl 11 132 130 127 -
20/02 kl 12 136 132 130 -
20/02 kl 13 128 126 124 -
20/02 kl 14 116 112 - -
20/02 kl 15 97 94 - -
20/02 kl 16 78 74 - -
20/02 kl 17 64 58 - -
20/02 kl 18 58 53 - -
20/02 kl 19 61 56 - -
20/02 kl 20 75 69 - -
20/02 kl 21 92 84 - -
20/02 kl 22 112 105 - -
20/02 kl 23 126 120 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 131 122 126 132
Max. fra modell: 15/02 12 132 132 123 123 130
Max. fra modell: 15/02 00 132 132 123 122 114
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm