Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -13 16 0 4
20/02 kl 01 -11 18 1 6
20/02 kl 02 -11 18 0 3
20/02 kl 03 -11 17 1 3
20/02 kl 04 -10 19 2 5
20/02 kl 05 -12 16 1 5
20/02 kl 06 -10 18 2 5
20/02 kl 07 -10 18 1 6
20/02 kl 08 -10 17 1 4
20/02 kl 09 -8 18 2 4
20/02 kl 10 -9 15 0 5
20/02 kl 11 -8 17 2 4
20/02 kl 12 -9 16 0 4
20/02 kl 13 -11 15 -1 1
20/02 kl 14 -10 15 -1 3
20/02 kl 15 -12 13 0 3
20/02 kl 16 -13 13 -1 3
20/02 kl 17 -14 12 -2 4
20/02 kl 18 -14 11 0 5
20/02 kl 19 -14 10 0 5
20/02 kl 20 -14 10 1 7
20/02 kl 21 -13 9 -1 7
20/02 kl 22 -14 8 1 8
20/02 kl 23 -11 9 2 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 7 4 3 2
Laveste værets virkning -8 -4 -2 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm