Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 66 66 66 61
16/02 kl 02 63 67 65 69
16/02 kl 03 47 68 57 81
16/02 kl 04 38 56 48 81
16/02 kl 05 24 36 37 64
16/02 kl 06 11 29 26 31
16/02 kl 07 6 27 12 0
16/02 kl 08 13 28 6 -12
16/02 kl 09 16 33 8 -5
16/02 kl 10 38 56 30 23
16/02 kl 11 53 73 62 67
16/02 kl 12 62 79 91 99
16/02 kl 13 59 86 101 102
16/02 kl 14 53 87 87 88
16/02 kl 15 48 67 64 67
16/02 kl 16 32 51 43 47
16/02 kl 17 21 43 29 28
16/02 kl 18 26 50 19 19
16/02 kl 19 31 53 22 24
16/02 kl 20 28 57 36 38
16/02 kl 21 43 67 53 56
16/02 kl 22 61 86 71 80
16/02 kl 23 73 96 87 97

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 134 90 65 67
Laveste vannstand 6 41 2 -20 -26
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm