Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 62 - 67 69
16/02 kl 01 61 66 65 69
16/02 kl 02 69 65 64 69
16/02 kl 03 81 57 56 58
16/02 kl 04 81 48 47 44
16/02 kl 05 64 37 37 33
16/02 kl 06 31 26 25 24
16/02 kl 07 0 12 11 14
16/02 kl 08 -12 6 5 12
16/02 kl 09 -5 8 7 18
16/02 kl 10 23 30 29 38
16/02 kl 11 67 62 61 60
16/02 kl 12 99 91 91 77
16/02 kl 13 102 101 101 87
16/02 kl 14 88 87 85 80
16/02 kl 15 67 64 60 60
16/02 kl 16 47 43 37 42
16/02 kl 17 28 29 24 37
16/02 kl 18 19 19 17 40
16/02 kl 19 24 22 21 44
16/02 kl 20 38 36 35 50
16/02 kl 21 56 53 52 60
16/02 kl 22 80 71 70 71
16/02 kl 23 97 87 85 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 101 125 75 47 45
Max. fra modell: 15/02 12 101 122 73 47 37
Max. fra modell: 15/02 00 87 129 79 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm