Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 9 87 96 99
17/02 kl 01 8 86 94 92
17/02 kl 02 1 85 86 83
17/02 kl 03 -8 82 74 81
17/02 kl 04 -17 79 62 75
17/02 kl 05 -24 78 54 73
17/02 kl 06 -24 87 63 77
17/02 kl 07 -21 99 78 89
17/02 kl 08 -15 106 91 104
17/02 kl 09 -10 105 95 120
17/02 kl 10 -2 108 106 132
17/02 kl 11 7 113 120 136
17/02 kl 12 15 110 125 129
17/02 kl 13 17 101 118 119
17/02 kl 14 14 99 113 111
17/02 kl 15 6 96 102 101
17/02 kl 16 -4 90 86 87
17/02 kl 17 -13 82 69 72
17/02 kl 18 -19 78 59 64
17/02 kl 19 -21 77 56 59
17/02 kl 20 -20 70 50 57
17/02 kl 21 -17 64 47 59
17/02 kl 22 -12 64 52 66
17/02 kl 23 -4 62 58 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 125 75 47 45
Laveste vannstand 6 47 14 -9 -20
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm