Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 74 101 96 99
17/02 kl 01 77 108 94 92
17/02 kl 02 79 110 86 83
17/02 kl 03 71 106 74 81
17/02 kl 04 61 101 62 75
17/02 kl 05 58 101 54 73
17/02 kl 06 59 105 63 77
17/02 kl 07 65 110 78 89
17/02 kl 08 74 118 91 104
17/02 kl 09 84 122 95 120
17/02 kl 10 89 124 106 132
17/02 kl 11 99 129 120 136
17/02 kl 12 107 134 125 129
17/02 kl 13 106 134 118 119
17/02 kl 14 100 134 113 111
17/02 kl 15 91 118 102 101
17/02 kl 16 72 95 86 87
17/02 kl 17 61 83 69 72
17/02 kl 18 51 71 59 64
17/02 kl 19 42 67 56 59
17/02 kl 20 41 61 50 57
17/02 kl 21 46 61 47 59
17/02 kl 22 50 67 52 66
17/02 kl 23 54 72 58 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 134 90 65 67
Laveste vannstand 6 41 2 -20 -26
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm