Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 99 96 91 93
17/02 kl 01 92 94 88 94
17/02 kl 02 83 86 81 87
17/02 kl 03 81 74 73 79
17/02 kl 04 75 62 64 71
17/02 kl 05 73 54 60 65
17/02 kl 06 77 63 69 67
17/02 kl 07 89 78 83 74
17/02 kl 08 104 91 94 82
17/02 kl 09 120 95 97 91
17/02 kl 10 132 106 104 106
17/02 kl 11 136 120 115 123
17/02 kl 12 129 125 122 129
17/02 kl 13 119 118 117 124
17/02 kl 14 111 113 113 116
17/02 kl 15 101 102 104 98
17/02 kl 16 87 86 92 79
17/02 kl 17 72 69 74 66
17/02 kl 18 64 59 62 58
17/02 kl 19 59 56 58 52
17/02 kl 20 57 50 54 45
17/02 kl 21 59 47 48 43
17/02 kl 22 66 52 49 44
17/02 kl 23 69 58 58 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 101 125 75 47 45
Max. fra modell: 15/02 12 101 122 73 47 37
Max. fra modell: 15/02 00 87 129 79 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm