Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 5 60 65 65
18/02 kl 01 11 60 71 58
18/02 kl 02 10 62 72 54
18/02 kl 03 3 65 68 51
18/02 kl 04 -7 61 54 46
18/02 kl 05 -17 55 38 38
18/02 kl 06 -24 54 30 34
18/02 kl 07 -26 58 32 36
18/02 kl 08 -24 57 33 40
18/02 kl 09 -18 55 37 45
18/02 kl 10 -12 55 43 53
18/02 kl 11 -3 61 58 63
18/02 kl 12 7 61 68 72
18/02 kl 13 15 58 73 75
18/02 kl 14 18 57 75 71
18/02 kl 15 15 59 74 61
18/02 kl 16 6 55 61 51
18/02 kl 17 -4 49 45 43
18/02 kl 18 -14 45 31 37
18/02 kl 19 -20 44 24 32
18/02 kl 20 -23 40 17 26
18/02 kl 21 -21 35 14 23
18/02 kl 22 -17 33 16 25
18/02 kl 23 -11 30 19 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 125 75 47 45
Laveste vannstand 6 47 14 -9 -20
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm