Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 61 75 65 65
18/02 kl 01 65 82 71 58
18/02 kl 02 64 77 72 54
18/02 kl 03 56 73 68 51
18/02 kl 04 46 65 54 46
18/02 kl 05 34 57 38 38
18/02 kl 06 26 50 30 34
18/02 kl 07 23 48 32 36
18/02 kl 08 27 54 33 40
18/02 kl 09 31 58 37 45
18/02 kl 10 35 59 43 53
18/02 kl 11 47 70 58 63
18/02 kl 12 56 81 68 72
18/02 kl 13 63 86 73 75
18/02 kl 14 65 90 75 71
18/02 kl 15 62 85 74 61
18/02 kl 16 52 72 61 51
18/02 kl 17 36 57 45 43
18/02 kl 18 22 44 31 37
18/02 kl 19 14 34 24 32
18/02 kl 20 6 26 17 26
18/02 kl 21 2 22 14 23
18/02 kl 22 5 25 16 25
18/02 kl 23 9 28 19 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 134 90 65 67
Laveste vannstand 6 41 2 -20 -26
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm