Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 65 65 68 58
18/02 kl 01 58 71 71 67
18/02 kl 02 54 72 69 65
18/02 kl 03 51 68 65 59
18/02 kl 04 46 54 52 55
18/02 kl 05 38 38 34 45
18/02 kl 06 34 30 23 35
18/02 kl 07 36 32 27 32
18/02 kl 08 40 33 31 40
18/02 kl 09 45 37 34 46
18/02 kl 10 53 43 39 46
18/02 kl 11 63 58 56 56
18/02 kl 12 72 68 68 72
18/02 kl 13 75 73 72 79
18/02 kl 14 71 75 73 76
18/02 kl 15 61 74 71 70
18/02 kl 16 51 61 56 60
18/02 kl 17 43 45 39 46
18/02 kl 18 37 31 26 32
18/02 kl 19 32 24 21 24
18/02 kl 20 26 17 12 21
18/02 kl 21 23 14 8 18
18/02 kl 22 25 16 9 18
18/02 kl 23 31 19 14 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 101 125 75 47 45
Max. fra modell: 15/02 12 101 122 73 47 37
Max. fra modell: 15/02 00 87 129 79 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm