Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 56 70 60 60
18/02 kl 01 54 71 60 47
18/02 kl 02 54 67 62 44
18/02 kl 03 53 70 65 48
18/02 kl 04 53 72 61 53
18/02 kl 05 51 74 55 55
18/02 kl 06 50 74 54 58
18/02 kl 07 49 74 58 62
18/02 kl 08 51 78 57 64
18/02 kl 09 49 76 55 63
18/02 kl 10 47 71 55 65
18/02 kl 11 50 73 61 66
18/02 kl 12 49 74 61 65
18/02 kl 13 48 71 58 60
18/02 kl 14 47 72 57 53
18/02 kl 15 47 70 59 46
18/02 kl 16 46 66 55 45
18/02 kl 17 40 61 49 47
18/02 kl 18 36 58 45 51
18/02 kl 19 34 54 44 52
18/02 kl 20 29 49 40 49
18/02 kl 21 23 43 35 44
18/02 kl 22 22 42 33 42
18/02 kl 23 20 39 30 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 90 113 65 34 43
Laveste værets virkning 9 62 30 18 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm