Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -3 27 24 39
19/02 kl 01 6 25 31 43
19/02 kl 02 12 26 38 43
19/02 kl 03 11 24 35 37
19/02 kl 04 4 22 26 28
19/02 kl 05 -7 22 15 16
19/02 kl 06 -17 22 5 7
19/02 kl 07 -25 19 -6 1
19/02 kl 08 -27 18 -9 1
19/02 kl 09 -25 19 -6 5
19/02 kl 10 -19 20 1 9
19/02 kl 11 -12 18 6 16
19/02 kl 12 -4 20 16 29
19/02 kl 13 6 25 31 45
19/02 kl 14 14 28 42 53
19/02 kl 15 17 30 47 56
19/02 kl 16 13 31 44 50
19/02 kl 17 5 32 37 40
19/02 kl 18 -6 34 28 28
19/02 kl 19 -15 32 17 19
19/02 kl 20 -21 32 11 16
19/02 kl 21 -23 33 10 17
19/02 kl 22 -20 32 12 20
19/02 kl 23 -15 33 18 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 125 75 47 45
Laveste vannstand 6 47 14 -9 -20
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm