Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 15 35 24 39
19/02 kl 01 24 43 31 43
19/02 kl 02 29 49 38 43
19/02 kl 03 26 47 35 37
19/02 kl 04 18 36 26 28
19/02 kl 05 5 25 15 16
19/02 kl 06 -8 16 5 7
19/02 kl 07 -16 9 -6 1
19/02 kl 08 -20 6 -9 1
19/02 kl 09 -16 8 -6 5
19/02 kl 10 -7 19 1 9
19/02 kl 11 1 33 6 16
19/02 kl 12 10 45 16 29
19/02 kl 13 22 53 31 45
19/02 kl 14 27 59 42 53
19/02 kl 15 32 65 47 56
19/02 kl 16 27 62 44 50
19/02 kl 17 19 54 37 40
19/02 kl 18 8 45 28 28
19/02 kl 19 -2 33 17 19
19/02 kl 20 -6 26 11 16
19/02 kl 21 -7 22 10 17
19/02 kl 22 -5 24 12 20
19/02 kl 23 1 30 18 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 134 90 65 67
Laveste vannstand 6 41 2 -20 -26
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm