Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 39 24 19 29
19/02 kl 01 43 31 29 36
19/02 kl 02 43 38 37 42
19/02 kl 03 37 35 37 41
19/02 kl 04 28 26 30 33
19/02 kl 05 16 15 20 20
19/02 kl 06 7 5 7 9
19/02 kl 07 1 -6 -5 0
19/02 kl 08 1 -9 -9 -1
19/02 kl 09 5 -6 -6 2
19/02 kl 10 9 1 0 11
19/02 kl 11 16 6 6 17
19/02 kl 12 29 16 19 25
19/02 kl 13 45 31 34 36
19/02 kl 14 53 42 43 42
19/02 kl 15 56 47 47 44
19/02 kl 16 50 44 46 40
19/02 kl 17 40 37 38 33
19/02 kl 18 28 28 27 22
19/02 kl 19 19 17 15 10
19/02 kl 20 16 11 8 4
19/02 kl 21 17 10 6 2
19/02 kl 22 20 12 6 1
19/02 kl 23 22 18 11 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 101 125 75 47 45
Max. fra modell: 15/02 12 101 122 73 47 37
Max. fra modell: 15/02 00 87 129 79 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm