Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 38 27 42
19/02 kl 01 18 37 25 37
19/02 kl 02 17 37 26 31
19/02 kl 03 15 36 24 26
19/02 kl 04 14 32 22 24
19/02 kl 05 12 32 22 23
19/02 kl 06 9 33 22 24
19/02 kl 07 9 34 19 26
19/02 kl 08 7 33 18 28
19/02 kl 09 9 33 19 30
19/02 kl 10 12 38 20 28
19/02 kl 11 13 45 18 28
19/02 kl 12 14 49 20 33
19/02 kl 13 16 47 25 39
19/02 kl 14 13 45 28 39
19/02 kl 15 15 48 30 39
19/02 kl 16 14 49 31 37
19/02 kl 17 14 49 32 35
19/02 kl 18 14 51 34 34
19/02 kl 19 13 48 32 34
19/02 kl 20 15 47 32 37
19/02 kl 21 16 45 33 40
19/02 kl 22 15 44 32 40
19/02 kl 23 16 45 33 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 90 113 65 34 43
Laveste værets virkning 9 62 30 18 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm