Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 -8 33 25 27
20/02 kl 01 -1 34 33 37
20/02 kl 02 8 35 43 47
20/02 kl 03 12 33 45 51
20/02 kl 04 11 28 39 45
20/02 kl 05 3 22 25 32
20/02 kl 06 -8 18 10 18
20/02 kl 07 -18 15 -3 6
20/02 kl 08 -25 11 -14 -4
20/02 kl 09 -27 7 -20 -5
20/02 kl 10 -24 7 -17 0
20/02 kl 11 -18 11 -7 7
20/02 kl 12 -11 13 2 15
20/02 kl 13 -3 15 12 23
20/02 kl 14 5 20 25 38
20/02 kl 15 12 23 35 54
20/02 kl 16 14 25 39 65
20/02 kl 17 10 26 36 65
20/02 kl 18 1 30 31 57
20/02 kl 19 -8 34 26 48
20/02 kl 20 -16 35 19 35
20/02 kl 21 -21 37 16 26
20/02 kl 22 -21 43 22 26
20/02 kl 23 -17 42 25 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 125 75 47 45
Laveste vannstand 6 47 14 -9 -20
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm