Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 6 34 25 27
20/02 kl 01 10 38 33 37
20/02 kl 02 19 46 43 47
20/02 kl 03 24 50 45 51
20/02 kl 04 25 49 39 45
20/02 kl 05 13 38 25 32
20/02 kl 06 -1 26 10 18
20/02 kl 07 -13 17 -3 6
20/02 kl 08 -20 11 -14 -4
20/02 kl 09 -26 10 -20 -5
20/02 kl 10 -24 19 -17 0
20/02 kl 11 -18 27 -7 7
20/02 kl 12 -15 34 2 15
20/02 kl 13 -8 47 12 23
20/02 kl 14 2 61 25 38
20/02 kl 15 10 67 35 54
20/02 kl 16 13 66 39 65
20/02 kl 17 10 62 36 65
20/02 kl 18 -1 56 31 57
20/02 kl 19 -7 51 26 48
20/02 kl 20 -11 45 19 35
20/02 kl 21 -16 48 16 26
20/02 kl 22 -20 55 22 26
20/02 kl 23 -14 63 25 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 134 90 65 67
Laveste vannstand 6 41 2 -20 -26
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm