Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 27 25 20 13
20/02 kl 01 37 33 27 20
20/02 kl 02 47 43 35 -
20/02 kl 03 51 45 37 -
20/02 kl 04 45 39 35 -
20/02 kl 05 32 25 22 -
20/02 kl 06 18 10 5 -
20/02 kl 07 6 -3 -10 -
20/02 kl 08 -4 -14 -21 -
20/02 kl 09 -5 -20 -25 -
20/02 kl 10 0 -17 -24 -
20/02 kl 11 7 -7 -17 -
20/02 kl 12 15 2 -9 -
20/02 kl 13 23 12 0 -
20/02 kl 14 38 25 - -
20/02 kl 15 54 35 - -
20/02 kl 16 65 39 - -
20/02 kl 17 65 36 - -
20/02 kl 18 57 31 - -
20/02 kl 19 48 26 - -
20/02 kl 20 35 19 - -
20/02 kl 21 26 16 - -
20/02 kl 22 26 22 - -
20/02 kl 23 32 25 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 101 125 75 47 45
Max. fra modell: 15/02 12 101 122 73 47 37
Max. fra modell: 15/02 00 87 129 79 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm