Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 14 42 33 35
20/02 kl 01 11 39 34 38
20/02 kl 02 11 38 35 39
20/02 kl 03 12 38 33 39
20/02 kl 04 14 38 28 34
20/02 kl 05 10 35 22 29
20/02 kl 06 7 34 18 26
20/02 kl 07 5 35 15 24
20/02 kl 08 5 36 11 21
20/02 kl 09 1 37 7 22
20/02 kl 10 0 43 7 24
20/02 kl 11 0 45 11 25
20/02 kl 12 -4 45 13 26
20/02 kl 13 -5 50 15 26
20/02 kl 14 -3 56 20 33
20/02 kl 15 -2 55 23 42
20/02 kl 16 -1 52 25 51
20/02 kl 17 0 52 26 55
20/02 kl 18 -2 55 30 56
20/02 kl 19 1 59 34 56
20/02 kl 20 5 61 35 51
20/02 kl 21 5 69 37 47
20/02 kl 22 1 76 43 47
20/02 kl 23 3 80 42 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 90 113 65 34 43
Laveste værets virkning 9 62 30 18 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm