Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 132 132 132 127
16/02 kl 02 129 133 131 135
16/02 kl 03 113 134 123 147
16/02 kl 04 104 122 114 147
16/02 kl 05 90 102 103 130
16/02 kl 06 77 95 92 97
16/02 kl 07 72 93 78 66
16/02 kl 08 79 94 72 54
16/02 kl 09 82 99 74 61
16/02 kl 10 104 122 96 89
16/02 kl 11 119 139 128 133
16/02 kl 12 128 145 157 165
16/02 kl 13 125 152 167 168
16/02 kl 14 119 153 153 154
16/02 kl 15 114 133 130 133
16/02 kl 16 98 117 109 113
16/02 kl 17 87 109 95 94
16/02 kl 18 92 116 85 85
16/02 kl 19 97 119 88 90
16/02 kl 20 94 123 102 104
16/02 kl 21 109 133 119 122
16/02 kl 22 127 152 137 146
16/02 kl 23 139 162 153 163

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 200 156 131 133
Laveste vannstand 72 107 68 46 40
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm