Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 75 87 162 165
17/02 kl 01 74 86 160 158
17/02 kl 02 67 85 152 149
17/02 kl 03 58 82 140 147
17/02 kl 04 49 79 128 141
17/02 kl 05 42 78 120 139
17/02 kl 06 42 87 129 143
17/02 kl 07 45 99 144 155
17/02 kl 08 51 106 157 170
17/02 kl 09 56 105 161 186
17/02 kl 10 64 108 172 198
17/02 kl 11 73 113 186 202
17/02 kl 12 81 110 191 195
17/02 kl 13 83 101 184 185
17/02 kl 14 80 99 179 177
17/02 kl 15 72 96 168 167
17/02 kl 16 62 90 152 153
17/02 kl 17 53 82 135 138
17/02 kl 18 47 78 125 130
17/02 kl 19 45 77 122 125
17/02 kl 20 46 70 116 123
17/02 kl 21 49 64 113 125
17/02 kl 22 54 64 118 132
17/02 kl 23 62 62 124 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 191 141 113 111
Laveste vannstand 72 113 80 57 46
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm