Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 165 162 157 159
17/02 kl 01 158 160 154 160
17/02 kl 02 149 152 147 153
17/02 kl 03 147 140 139 145
17/02 kl 04 141 128 130 137
17/02 kl 05 139 120 126 131
17/02 kl 06 143 129 135 133
17/02 kl 07 155 144 149 140
17/02 kl 08 170 157 160 148
17/02 kl 09 186 161 163 157
17/02 kl 10 198 172 170 172
17/02 kl 11 202 186 181 189
17/02 kl 12 195 191 188 195
17/02 kl 13 185 184 183 190
17/02 kl 14 177 179 179 182
17/02 kl 15 167 168 170 164
17/02 kl 16 153 152 158 145
17/02 kl 17 138 135 140 132
17/02 kl 18 130 125 128 124
17/02 kl 19 125 122 124 118
17/02 kl 20 123 116 120 111
17/02 kl 21 125 113 114 109
17/02 kl 22 132 118 115 110
17/02 kl 23 135 124 124 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm