Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 131 131 134 124
18/02 kl 01 124 137 137 133
18/02 kl 02 120 138 135 131
18/02 kl 03 117 134 131 125
18/02 kl 04 112 120 118 121
18/02 kl 05 104 104 100 111
18/02 kl 06 100 96 89 101
18/02 kl 07 102 98 93 98
18/02 kl 08 106 99 97 106
18/02 kl 09 111 103 100 112
18/02 kl 10 119 109 105 112
18/02 kl 11 129 124 122 122
18/02 kl 12 138 134 134 138
18/02 kl 13 141 139 138 145
18/02 kl 14 137 141 139 142
18/02 kl 15 127 140 137 136
18/02 kl 16 117 127 122 126
18/02 kl 17 109 111 105 112
18/02 kl 18 103 97 92 98
18/02 kl 19 98 90 87 90
18/02 kl 20 92 83 78 87
18/02 kl 21 89 80 74 84
18/02 kl 22 91 82 75 84
18/02 kl 23 97 85 80 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm