Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 63 27 90 105
19/02 kl 01 72 25 97 109
19/02 kl 02 78 26 104 109
19/02 kl 03 77 24 101 103
19/02 kl 04 70 22 92 94
19/02 kl 05 59 22 81 82
19/02 kl 06 49 22 71 73
19/02 kl 07 41 19 60 67
19/02 kl 08 39 18 57 67
19/02 kl 09 41 19 60 71
19/02 kl 10 47 20 67 75
19/02 kl 11 54 18 72 82
19/02 kl 12 62 20 82 95
19/02 kl 13 72 25 97 111
19/02 kl 14 80 28 108 119
19/02 kl 15 83 30 113 122
19/02 kl 16 79 31 110 116
19/02 kl 17 71 32 103 106
19/02 kl 18 60 34 94 94
19/02 kl 19 51 32 83 85
19/02 kl 20 45 32 77 82
19/02 kl 21 43 33 76 83
19/02 kl 22 46 32 78 86
19/02 kl 23 51 33 84 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 191 141 113 111
Laveste vannstand 72 113 80 57 46
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm