Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 105 90 85 95
19/02 kl 01 109 97 95 102
19/02 kl 02 109 104 103 108
19/02 kl 03 103 101 103 107
19/02 kl 04 94 92 96 99
19/02 kl 05 82 81 86 86
19/02 kl 06 73 71 73 75
19/02 kl 07 67 60 61 66
19/02 kl 08 67 57 57 65
19/02 kl 09 71 60 60 68
19/02 kl 10 75 67 66 77
19/02 kl 11 82 72 72 83
19/02 kl 12 95 82 85 91
19/02 kl 13 111 97 100 102
19/02 kl 14 119 108 109 108
19/02 kl 15 122 113 113 110
19/02 kl 16 116 110 112 106
19/02 kl 17 106 103 104 99
19/02 kl 18 94 94 93 88
19/02 kl 19 85 83 81 76
19/02 kl 20 82 77 74 70
19/02 kl 21 83 76 72 68
19/02 kl 22 86 78 72 67
19/02 kl 23 88 84 77 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm