Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 72 100 91 93
20/02 kl 01 76 104 99 103
20/02 kl 02 85 112 109 113
20/02 kl 03 90 116 111 117
20/02 kl 04 91 115 105 111
20/02 kl 05 79 104 91 98
20/02 kl 06 65 92 76 84
20/02 kl 07 53 83 63 72
20/02 kl 08 46 77 52 62
20/02 kl 09 40 76 46 61
20/02 kl 10 42 85 49 66
20/02 kl 11 48 93 59 73
20/02 kl 12 51 100 68 81
20/02 kl 13 58 113 78 89
20/02 kl 14 68 127 91 104
20/02 kl 15 76 133 101 120
20/02 kl 16 79 132 105 131
20/02 kl 17 76 128 102 131
20/02 kl 18 65 122 97 123
20/02 kl 19 59 117 92 114
20/02 kl 20 55 111 85 101
20/02 kl 21 50 114 82 92
20/02 kl 22 46 121 88 92
20/02 kl 23 52 129 91 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 200 156 131 133
Laveste vannstand 72 107 68 46 40
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm