Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -3 31 28 40
19/02 kl 01 7 29 36 45
19/02 kl 02 14 30 44 44
19/02 kl 03 14 28 42 41
19/02 kl 04 6 26 32 30
19/02 kl 05 -6 26 20 18
19/02 kl 06 -17 26 9 6
19/02 kl 07 -25 23 -2 1
19/02 kl 08 -29 22 -7 0
19/02 kl 09 -26 23 -3 5
19/02 kl 10 -20 24 4 8
19/02 kl 11 -13 22 9 14
19/02 kl 12 -4 24 20 28
19/02 kl 13 6 29 35 45
19/02 kl 14 16 32 48 57
19/02 kl 15 20 34 54 58
19/02 kl 16 16 35 51 52
19/02 kl 17 7 36 43 41
19/02 kl 18 -4 38 34 29
19/02 kl 19 -14 36 22 18
19/02 kl 20 -21 36 15 13
19/02 kl 21 -23 37 14 17
19/02 kl 22 -20 36 16 19
19/02 kl 23 -14 38 24 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 130 82 54 52
Laveste vannstand 10 51 18 -7 -18
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm