Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 -8 37 29 25
20/02 kl 01 -1 38 37 35
20/02 kl 02 9 39 48 47
20/02 kl 03 15 37 52 53
20/02 kl 04 13 32 45 47
20/02 kl 05 4 26 30 32
20/02 kl 06 -8 22 14 18
20/02 kl 07 -18 19 1 6
20/02 kl 08 -26 15 -11 -5
20/02 kl 09 -29 11 -18 -9
20/02 kl 10 -25 11 -14 -1
20/02 kl 11 -18 15 -3 8
20/02 kl 12 -10 17 7 13
20/02 kl 13 -3 19 16 23
20/02 kl 14 5 25 30 36
20/02 kl 15 14 27 41 58
20/02 kl 16 17 29 46 69
20/02 kl 17 12 30 42 70
20/02 kl 18 3 35 38 64
20/02 kl 19 -7 38 31 52
20/02 kl 20 -16 39 23 41
20/02 kl 21 -21 41 20 28
20/02 kl 22 -21 48 27 28
20/02 kl 23 -16 46 30 34

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 130 82 54 52
Laveste vannstand 10 51 18 -7 -18
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm