Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 66 72 138 131
16/02 kl 02 57 79 136 139
16/02 kl 03 49 79 128 153
16/02 kl 04 41 76 117 163
16/02 kl 05 41 65 106 141
16/02 kl 06 48 47 95 108
16/02 kl 07 56 27 83 71
16/02 kl 08 60 16 76 52
16/02 kl 09 64 13 77 62
16/02 kl 10 72 27 99 82
16/02 kl 11 82 52 134 130
16/02 kl 12 84 80 164 178
16/02 kl 13 78 94 172 175
16/02 kl 14 71 88 159 162
16/02 kl 15 62 74 136 143
16/02 kl 16 52 62 114 119
16/02 kl 17 46 52 98 101
16/02 kl 18 46 42 88 83
16/02 kl 19 50 42 92 91
16/02 kl 20 53 54 107 103
16/02 kl 21 54 68 122 122
16/02 kl 22 61 79 140 148
16/02 kl 23 71 87 158 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm