Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 78 91 169 170
17/02 kl 01 76 90 166 160
17/02 kl 02 69 89 158 154
17/02 kl 03 60 87 147 147
17/02 kl 04 50 84 134 146
17/02 kl 05 42 82 124 139
17/02 kl 06 40 91 131 145
17/02 kl 07 44 103 147 156
17/02 kl 08 51 110 161 172
17/02 kl 09 55 109 164 188
17/02 kl 10 62 112 174 205
17/02 kl 11 72 117 189 209
17/02 kl 12 82 114 196 203
17/02 kl 13 86 105 191 189
17/02 kl 14 82 103 185 185
17/02 kl 15 74 100 174 176
17/02 kl 16 64 94 158 160
17/02 kl 17 54 86 140 141
17/02 kl 18 46 82 128 133
17/02 kl 19 45 81 126 130
17/02 kl 20 47 75 122 126
17/02 kl 21 49 68 117 127
17/02 kl 22 53 68 121 134
17/02 kl 23 61 67 128 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm