Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 147 174 169 170
17/02 kl 01 149 180 166 160
17/02 kl 02 151 182 158 154
17/02 kl 03 143 178 147 147
17/02 kl 04 132 172 134 146
17/02 kl 05 128 171 124 139
17/02 kl 06 127 173 131 145
17/02 kl 07 134 179 147 156
17/02 kl 08 144 188 161 172
17/02 kl 09 153 192 164 188
17/02 kl 10 157 192 174 205
17/02 kl 11 168 198 189 209
17/02 kl 12 178 205 196 203
17/02 kl 13 179 207 191 189
17/02 kl 14 172 206 185 185
17/02 kl 15 163 190 174 176
17/02 kl 16 144 167 158 160
17/02 kl 17 132 154 140 141
17/02 kl 18 120 140 128 133
17/02 kl 19 112 137 126 130
17/02 kl 20 112 132 122 126
17/02 kl 21 116 131 117 127
17/02 kl 22 119 137 121 134
17/02 kl 23 123 141 128 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 207 163 138 140
Laveste vannstand 77 112 72 48 42
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm