Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 72 64 136 136
18/02 kl 01 79 64 143 127
18/02 kl 02 78 66 144 121
18/02 kl 03 71 69 140 121
18/02 kl 04 61 65 126 117
18/02 kl 05 50 59 109 106
18/02 kl 06 41 59 100 102
18/02 kl 07 38 62 100 103
18/02 kl 08 41 61 102 108
18/02 kl 09 47 59 106 113
18/02 kl 10 53 59 112 120
18/02 kl 11 61 65 126 131
18/02 kl 12 72 65 137 143
18/02 kl 13 82 62 144 147
18/02 kl 14 87 61 148 142
18/02 kl 15 83 63 146 132
18/02 kl 16 75 59 134 121
18/02 kl 17 64 53 117 111
18/02 kl 18 54 49 103 107
18/02 kl 19 46 48 94 100
18/02 kl 20 43 44 87 94
18/02 kl 21 45 39 84 90
18/02 kl 22 49 37 86 91
18/02 kl 23 55 34 89 98

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm