Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 106 94 85 95
19/02 kl 01 111 102 96 103
19/02 kl 02 110 110 105 110
19/02 kl 03 107 108 106 110
19/02 kl 04 96 98 98 102
19/02 kl 05 84 86 87 87
19/02 kl 06 72 75 73 76
19/02 kl 07 67 64 61 66
19/02 kl 08 66 59 55 63
19/02 kl 09 71 63 59 67
19/02 kl 10 74 70 65 76
19/02 kl 11 80 75 71 82
19/02 kl 12 94 86 85 91
19/02 kl 13 111 101 100 102
19/02 kl 14 123 114 111 110
19/02 kl 15 124 120 116 113
19/02 kl 16 118 117 115 109
19/02 kl 17 107 109 106 101
19/02 kl 18 95 100 95 90
19/02 kl 19 84 88 82 77
19/02 kl 20 79 81 74 70
19/02 kl 21 83 80 72 68
19/02 kl 22 85 82 72 67
19/02 kl 23 87 90 78 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 172 196 148 120 118
Max. fra modell: 15/02 12 168 189 142 116 106
Max. fra modell: 15/02 00 154 196 146 113 86
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm