Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 22 42 31 43
19/02 kl 01 22 41 29 38
19/02 kl 02 21 41 30 30
19/02 kl 03 19 40 28 27
19/02 kl 04 18 36 26 24
19/02 kl 05 16 36 26 24
19/02 kl 06 13 37 26 23
19/02 kl 07 13 38 23 26
19/02 kl 08 11 37 22 29
19/02 kl 09 13 37 23 31
19/02 kl 10 16 42 24 28
19/02 kl 11 17 49 22 27
19/02 kl 12 19 53 24 32
19/02 kl 13 20 51 29 39
19/02 kl 14 17 49 32 41
19/02 kl 15 19 52 34 38
19/02 kl 16 18 53 35 36
19/02 kl 17 18 53 36 34
19/02 kl 18 18 55 38 33
19/02 kl 19 17 52 36 32
19/02 kl 20 19 51 36 34
19/02 kl 21 20 49 37 40
19/02 kl 22 19 48 36 39
19/02 kl 23 20 49 38 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 94 117 69 38 48
Laveste værets virkning 13 67 34 22 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm