Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 91 95 86 79
20/02 kl 01 101 103 93 86
20/02 kl 02 113 114 102 -
20/02 kl 03 119 118 106 -
20/02 kl 04 113 111 103 -
20/02 kl 05 98 96 89 -
20/02 kl 06 84 80 71 -
20/02 kl 07 72 67 56 -
20/02 kl 08 61 55 44 -
20/02 kl 09 57 48 39 -
20/02 kl 10 65 52 41 -
20/02 kl 11 74 63 49 -
20/02 kl 12 79 73 58 -
20/02 kl 13 89 82 66 -
20/02 kl 14 102 96 - -
20/02 kl 15 124 107 - -
20/02 kl 16 135 112 - -
20/02 kl 17 136 108 - -
20/02 kl 18 130 104 - -
20/02 kl 19 118 97 - -
20/02 kl 20 107 89 - -
20/02 kl 21 94 86 - -
20/02 kl 22 94 93 - -
20/02 kl 23 100 96 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 172 196 148 120 118
Max. fra modell: 15/02 12 168 189 142 116 106
Max. fra modell: 15/02 00 154 196 146 113 86
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm