Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 18 46 37 33
20/02 kl 01 15 43 38 36
20/02 kl 02 15 42 39 38
20/02 kl 03 16 42 37 38
20/02 kl 04 18 42 32 34
20/02 kl 05 14 39 26 28
20/02 kl 06 11 38 22 26
20/02 kl 07 9 39 19 24
20/02 kl 08 9 40 15 21
20/02 kl 09 5 41 11 20
20/02 kl 10 4 47 11 24
20/02 kl 11 4 49 15 26
20/02 kl 12 0 49 17 23
20/02 kl 13 -1 54 19 26
20/02 kl 14 1 60 25 31
20/02 kl 15 2 59 27 44
20/02 kl 16 3 57 29 52
20/02 kl 17 4 56 30 58
20/02 kl 18 2 59 35 61
20/02 kl 19 5 63 38 59
20/02 kl 20 9 65 39 57
20/02 kl 21 9 73 41 49
20/02 kl 22 6 80 48 49
20/02 kl 23 7 84 46 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 94 117 69 38 48
Laveste værets virkning 13 67 34 22 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm