Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 137 37 174 168
19/02 kl 01 114 36 150 144
19/02 kl 02 101 35 136 130
19/02 kl 03 101 34 135 128
19/02 kl 04 114 33 147 142
19/02 kl 05 137 31 168 165
19/02 kl 06 167 30 197 193
19/02 kl 07 194 28 222 218
19/02 kl 08 211 26 237 235
19/02 kl 09 214 24 238 238
19/02 kl 10 204 21 225 224
19/02 kl 11 183 19 202 202
19/02 kl 12 155 17 172 170
19/02 kl 13 125 15 140 138
19/02 kl 14 101 13 114 113
19/02 kl 15 89 10 99 99
19/02 kl 16 93 9 102 102
19/02 kl 17 110 7 117 120
19/02 kl 18 138 5 143 147
19/02 kl 19 169 5 174 177
19/02 kl 20 195 4 199 205
19/02 kl 21 208 4 212 220
19/02 kl 22 206 4 210 221
19/02 kl 23 192 3 195 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm