Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 168 5 173 183
20/02 kl 01 139 6 145 154
20/02 kl 02 112 6 118 129
20/02 kl 03 96 8 104 115
20/02 kl 04 95 8 103 116
20/02 kl 05 109 12 121 133
20/02 kl 06 135 12 147 163
20/02 kl 07 168 15 183 197
20/02 kl 08 200 16 216 228
20/02 kl 09 221 16 237 250
20/02 kl 10 225 20 245 256
20/02 kl 11 213 20 233 248
20/02 kl 12 188 22 210 228
20/02 kl 13 154 23 177 193
20/02 kl 14 118 26 144 154
20/02 kl 15 90 28 118 124
20/02 kl 16 77 29 106 116
20/02 kl 17 82 32 114 123
20/02 kl 18 103 36 139 144
20/02 kl 19 135 35 170 179
20/02 kl 20 173 36 209 219
20/02 kl 21 203 37 240 249
20/02 kl 22 218 40 258 264
20/02 kl 23 214 39 253 256

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm