Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -8 16 8 10
19/02 kl 01 -9 14 5 8
19/02 kl 02 -7 13 6 13
19/02 kl 03 -4 11 7 12
19/02 kl 04 -2 9 7 14
19/02 kl 05 2 9 11 17
19/02 kl 06 8 8 16 19
19/02 kl 07 10 7 17 24
19/02 kl 08 7 5 12 19
19/02 kl 09 4 5 9 15
19/02 kl 10 1 4 5 15
19/02 kl 11 -2 4 2 12
19/02 kl 12 -6 5 -1 5
19/02 kl 13 -10 4 -6 3
19/02 kl 14 -10 6 -4 4
19/02 kl 15 -6 7 1 6
19/02 kl 16 -4 7 3 9
19/02 kl 17 -2 10 8 15
19/02 kl 18 4 8 12 19
19/02 kl 19 10 11 21 24
19/02 kl 20 10 11 21 28
19/02 kl 21 8 12 20 27
19/02 kl 22 5 15 20 27
19/02 kl 23 2 15 17 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 77 42 21 27
Laveste vannstand 26 35 11 -6 -2
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm