Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 10 8 6 8
19/02 kl 01 8 5 4 4
19/02 kl 02 13 6 6 4
19/02 kl 03 12 7 8 4
19/02 kl 04 14 7 10 6
19/02 kl 05 17 11 13 9
19/02 kl 06 19 16 19 17
19/02 kl 07 24 17 21 18
19/02 kl 08 19 12 17 14
19/02 kl 09 15 9 13 13
19/02 kl 10 15 5 9 9
19/02 kl 11 12 2 5 6
19/02 kl 12 5 -1 1 3
19/02 kl 13 3 -6 -4 -2
19/02 kl 14 4 -4 -2 0
19/02 kl 15 6 1 3 2
19/02 kl 16 9 3 6 4
19/02 kl 17 15 8 9 6
19/02 kl 18 19 12 13 10
19/02 kl 19 24 21 18 17
19/02 kl 20 28 21 19 17
19/02 kl 21 27 20 17 14
19/02 kl 22 27 20 16 12
19/02 kl 23 28 17 14 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 67 77 42 21 27
Max. fra modell: 15/02 12 66 78 40 21 21
Max. fra modell: 15/02 00 67 78 43 18 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm