Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 9 25 16 18
19/02 kl 01 6 23 14 17
19/02 kl 02 4 21 13 20
19/02 kl 03 4 20 11 16
19/02 kl 04 3 19 9 16
19/02 kl 05 2 18 9 15
19/02 kl 06 1 16 8 11
19/02 kl 07 -1 15 7 14
19/02 kl 08 -1 17 5 12
19/02 kl 09 1 17 5 11
19/02 kl 10 0 17 4 14
19/02 kl 11 -2 15 4 14
19/02 kl 12 -2 16 5 11
19/02 kl 13 -2 18 4 13
19/02 kl 14 0 19 6 14
19/02 kl 15 0 19 7 12
19/02 kl 16 -1 20 7 13
19/02 kl 17 -1 22 10 17
19/02 kl 18 -1 23 8 15
19/02 kl 19 -1 24 11 14
19/02 kl 20 0 24 11 18
19/02 kl 21 1 25 12 19
19/02 kl 22 2 28 15 22
19/02 kl 23 2 27 15 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 77 42 16 17
Laveste værets virkning 31 44 15 4 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm