Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 117 117 117 118
16/02 kl 02 118 123 118 119
16/02 kl 03 120 126 123 117
16/02 kl 04 117 123 118 102
16/02 kl 05 114 119 110 99
16/02 kl 06 106 114 101 99
16/02 kl 07 100 108 98 109
16/02 kl 08 88 95 92 97
16/02 kl 09 85 92 91 100
16/02 kl 10 88 94 95 103
16/02 kl 11 93 101 98 91
16/02 kl 12 100 108 103 88
16/02 kl 13 98 107 99 102
16/02 kl 14 109 117 113 116
16/02 kl 15 113 122 122 121
16/02 kl 16 124 134 132 129
16/02 kl 17 119 128 127 131
16/02 kl 18 113 126 117 121
16/02 kl 19 111 125 113 119
16/02 kl 20 105 120 104 113
16/02 kl 21 100 115 103 106
16/02 kl 22 101 115 103 110
16/02 kl 23 105 121 109 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 155 115 99 121
Laveste vannstand 85 95 71 53 50
Avvik gult nivå -11 10 -30 -46 -24
Avvik orange nivå -22 -1 -41 -57 -35
Avvik rødt nivå -32 -11 -51 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm