Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 119 - 114 116
16/02 kl 01 118 117 117 119
16/02 kl 02 119 118 118 119
16/02 kl 03 117 123 124 123
16/02 kl 04 102 118 119 120
16/02 kl 05 99 110 111 112
16/02 kl 06 99 101 101 105
16/02 kl 07 109 98 99 102
16/02 kl 08 97 92 92 94
16/02 kl 09 100 91 92 91
16/02 kl 10 103 95 95 92
16/02 kl 11 91 98 99 100
16/02 kl 12 88 103 103 105
16/02 kl 13 102 99 99 105
16/02 kl 14 116 113 112 117
16/02 kl 15 121 122 121 124
16/02 kl 16 129 132 131 132
16/02 kl 17 131 127 127 127
16/02 kl 18 121 117 118 120
16/02 kl 19 119 113 115 117
16/02 kl 20 113 104 104 109
16/02 kl 21 106 103 102 107
16/02 kl 22 110 103 100 107
16/02 kl 23 106 109 107 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 142 107 86 92
Max. fra modell: 15/02 12 131 143 105 86 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 143 108 83 69
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm